Przedstawił on znaczenie potasu i magnezu w roślinie na poziomie fizjologicznych. Zaprezentował również wyniki badań nad rolą potasu w warunkach suszy. Zobrazował także wpływ magnezu na wielkość biomasy roślin odżywianych różnymi dawkami tego pierwiastka.

W swoim wystąpieniu przedstawił skutki niedoborów potasu i magnezu. Zwrócił uwagę na fizjologiczny wpływ tych pierwiastków na rośliny, w obliczu wystąpienia stresu abiotycznego np. susza, mróz, zbyt niskie pH.

Ershad Tavakol przedstawił również współczesne wyzwania w nawożeniu. Jak stwierdzi, aby im sprostać nawozy należy stosować racjonalnie w stosunku do zmieniających się warunków. Niezbędne jest także dalsze poszukiwanie nowych rozwiązań odżywiania mineralnego roślin i ulepszanie już wykorzystywanych.

Podobał się artykuł? Podziel się!