- Ta kwestia jest bardzo ważna dla naszego sektora. Jestem bardzo zadowolony, że Ministerstwo Gospodarki monitoruje te kwestie i czyni wysiłki idące w kierunku uświadomienia uczestnikom z różnych sektorów znaczenie tej akcesji. Negocjacje akcesyjne pomiędzy Rosja a Światową Organizacją Handlu (WTO) trwały aż 18 lat, i warto zaznaczyć, że właśnie podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej zapadła ostateczna decyzja o przyjęciu Rosji do WTO. Teraz duża rola przemysłu aby aktywnie analizować wypełnienie traktatu i ustaleń - podkreślał Paweł Jarczewski, prezes Puław, v-ce prezydent Fertilizers Europe podczas seminarium zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki nt. relacji handlowych z Rosją po akcesji do WTO.

Podpisując Traktat Akcesyjny Rosja zobowiązała się do kilku bardzo istotnych kwestii:
- obniżenia ceł przywozowych (z obecnego średniego poziomu 10 proc. do średniego poziomu 7,8 proc.),
- ograniczenia ceł wywozowych (zwłaszcza na ropę naftową, produkty ropopochodne, gaz oraz inne ważne surowce),
- zapewnienia lepszego dostępu do rynku rosyjskiego firmom usługowym z UE (głównie
z sektora telekomunikacyjnego i ubezpieczeniowym),
- usprawnienia zasad i procedur w wielu dziedzinach wpływających na dwustronne stosunki gospodarcze, zwłaszcza procedur celnych, działań w dziedzinie zdrowia i użycia środków sanitarnych, norm technicznych oraz ochrony własności intelektualnej.

Ponadto, oprócz powszechnie obowiązujących norm WTO, na Rosję zostały nałożone dodatkowe normy, tzw. normy WTO „plus" (+) w dziedzinie:
- cen gazu w Rosji (reguła cost ++) - rosyjscy producenci i dystrybutorzy gazu zostali zobowiązani do sprzedaży gazu do krajowych użytkowników przemysłowych po cenach pokrywających nie tylko koszty produkcyjne, ale także koszty utrzymania i inwestycji oraz wypracowanie zysku.
- transparentności i monitoringu polityki gospodarczej Rosji - zmiana ta ma poprawić "przewidywalność warunków biznesowych" dla inwestorów i przedsiębiorców z Europy. Wspólne wypracowanie systemu kontroli i monitoringu ma potrwać 4 lata.