Ostatnia transakcja na akcjach polskiej spółki miała miejsce poza rynkiem regulowanym. Norica nabyła od Cliffstone Holdings Limited (Cliffstone Holdings Limited należy do tej samej grupy kapitałowej co Norica) 766.156 akcji Spółki, reprezentujących ok. 0,77 proc. wszystkich akcji Grupy Azoty i uprawniających do wykonywania 766.156 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,77 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Tym samym Norica oraz podmiot bezpośrednio ją kontrolujący tj. TrustService, a także podmiot pośrednio kontrolujący Norica tj. Acron, posiadają w polskiej firmie ponad 15 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Co ważne rosyjscy właściciele akcji Grupy Azoty poinformowali, iż w ciągu następnych 12 miesięcy nie wykluczają zbywania lub nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, akcji spółki, w zależności od okoliczności rynkowych, finansowych i innych istotnych czynników.

Acron w maju ubiegłego roku ogłosił wezwanie na akcje Grupy Azoty (wówczas Zakładów Azotowych Tarnów). Na przejecie nie zgodził się rząd. MSP przeciwdziałało planom rosyjskiej firmy pozwalając na przejęcie przez Tarnów ZA Puławy.

Ostatecznym elementem mającym chronić nasze firmy chemiczne przed wrogim przejęciem są zapisy statutowe. Ograniczają one liczbę głosów jakie mogą być oddane na WZA spółki przez podmioty inne niż MSP.

Obecnie Norica posiada bezpośrednio 15.216.094 akcji Spółki, stanowiących ok. 15,34 proc. akcji Grupy Azoty. Wartość tego pakietu to według piątkowych notowań ponad 1,17 mld złotych.

Podobał się artykuł? Podziel się!