Prof. Stefan Pietrzak z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach k/Warszawy, przedstawił na tegorocznej konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo” referat dotyczący zarządzania składnikami nawozowymi na poziomie gospodarstwa rolnego. Gospodarstwa rolne zużywają coraz więcej nawozów mineralnych. Jednak tylko w części zostają one przetworzone na produkty roślinne i zwierzęce. Pozostała ich ilość ulega kumulacji w glebie, bądź migruje do wód powierzchniowych i podziemnych oraz do atmosfery.

Ze względu na ekonomikę produkcji rolnej, a zarazem ze względu na ochronę środowiska korzystne jest, gdy nadmiary składników nawozowych - zwłaszcza azotu i fosforu, powstające w gospodarstwie są małe, a ich wykorzystanie duże. Uzyskanie tych efektów w znacznej części zależy od decyzji podejmowanych przez rolnika.

W przeciętnych gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji mleka na Podlasiu wykorzystanie azotu wynosi zaledwie 18,5 proc., a fosforu ok. 27 proc., przy wielkości nadwyżek odpowiednio - 131kg N/ha i 16kg P2O5/ha. Jeśliby w tych gospodarstwach zwiększyć wykorzystanie azotu i fosforu do wielkości, uznawanych za praktycznie osiągalne tj. w kolejności do 36 proc. i 100 proc., to zmniejszyłyby one nadmiary azotu o blisko 78kg N/ha i 16 kg P2O5/ha. Tym samym oba te pierwiastki znacznie zmniejszyłby swoje negatywne oddziaływanie na jakość wody i innych komponentów środowiska. W odpowiednich do tych wskaźników ilościach, zmalałyby zarazem w tych gospodarstwach potrzeby w zakresie zakupu nawozów i pasz.

Kończąc referat prof. Pietrzak doszedł do wniosku, że działania zmierzające do poprawy gospodarowania składnikami nawozowymi należy prowadzić w skali całego gospodarstwa. Należy całościowo widzieć i kształtować obieg składników w produkcji rolnej, mając na uwadze jednocześnie: nawożenie roślin, żywienie zwierząt, gospodarowanie paszami i nawozami naturalnymi. Działania selektywne, jedynie w wybranych segmentach produkcji rolnej, nigdy nie przyniosą tak dobrych rezultatów jak prowadzone całościowo.

Podobał się artykuł? Podziel się!