Zaopatrzenie w nawozy:

·       W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono, jako wystarczający.

·       w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, polifoski 6:20:30 oraz 4:12:32 oceniono jako dobry, siarczan potasu, Wap Mag, polifoskę 8:24:24 i amofoskę jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno tlenkowe i wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50 proc.,  jako słaby.

·       w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

·       w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

·       w województwie łódzkim, jako bardzo dobre określono  zaopatrzenie w saletrę amonową, i w saletrzak w 90 – 97 proc. punktów sprzedaży. Dobre jest zaopatrzenie w sól potasową w 86 proc. punktów. Średnie - polifoska 8:24:24 na poziomie 69 proc. punktów sprzedaży i polifoska 6:20:30 na poziomie 72 proc. Dostateczne było zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc. - w 48 proc. punktów, i superfosfat pojedynczy granulowany w 38 proc. punktów oraz w nawozy wapniowo magnezowe 52 proc. i także siarczan potasu 38 proc. punktów. Jako słabe określono zaopatrzenie w polifoskę 4: 12:32 w 28 proc. punktów. Jako bardzo słabe  określono zaopatrzenie w nawozy wapniowe i amofoskę, które były dostępne w 10-14 proc. punktów sprzedaży.

·       w województwie małopolskim, jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24, polifoskę 6:20:30. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Słabe było zaopatrzenie w nawozy wapniowe, polifoskę 4:12:32.  Brakowało siarczanu potasu oraz amofoski.

·       w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono, jako dobry, jedynie zaopatrzenie w mocznik było na poziomie 83 proc. Słabe było zaopatrzenie w nawozy fosforowe - w 50 proc. punktów brak superfosfatu pojedynczego granulowanego, natomiast superfosfat wzbogacony występuje w 83 proc. punktów sprzedaży . W maju nie było popytu na sól potasową, a w 17 proc. punktów brakuje siarczanu potasu. Stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe określono, jako dobry, ale na razie brak zainteresowania nawozami z tej grupy. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia uzupełniany według potrzeb, ale wysokie ceny nawozów powodują ograniczone zainteresowanie kupnem.