O ile w wypadku większości roślin uprawnych, a przede wszystkim zbóż i rzepaku, wielu rolników stosowało zbyt małe dawki azotu, o tyle w wypadku buraków cukrowych było dokładnie odwrotnie. Stosowano bowiem zbyt intensywne nawożenie azotem. Tymczasem buraki nie wymagają aż tak dużych dawek tej substancji. Teraz jednak bardzo wysokie ceny nawozów w połączeniu z bardzo niskimi cenami skupu buraków najprawdopodobniej przyhamują zapał rolników do zbyt hojnego nawożenia tym składnikiem.

Działanie

Azot bardzo silnie wpływa na plon korzeni buraków i ich jakość. Zwiększanie jego dawek zawsze powoduje zmniejszanie zawartości cukru w korzeniach, ale do pewnego momentu powoduje przyrost plonu cukru z powodu wzrastającego plonu korzeni. Później jednak ten wzrost się zatrzymuje, a następnie załamuje. Rozwijają się natomiast bardzo intensywnie liście.

Duże dawki azotu niekorzystnie wpływają także na właściwości gleby, bo zwiększają jej zasolenie i zakwaszenie.
Nie oznacza to oczywiście, że buraki powinny odczuwać niedobór azotu, bo mają w porównaniu do innych roślin duże zapotrzebowanie na ten składnik. Bardzo ważne jest dostateczne zaopatrzenie buraków w azot na początku wegetacji. W ten sposób można zapewnić dynamiczny rozwój liści, co decyduje o intensywności fotosyntezy. Jednocześnie następuje szybkie zakrycie międzyrzędzi, a to ogranicza straty wody i osłabia rozwój chwastów na plantacji.

Dawki

Do wytworzenia 10 t korzeni wraz z odpowiednim plonem liści buraki cukrowe pobierają 40 kg azotu. Oznacza to, że przy plonie 50 t/ha muszą one pobrać 200 kg N/ha. Oczywiście część tego pierwiastka pochodzi z mineralizacji substancji organicznej w glebie. Aby określić zawartości azotu mineralnego w warstwie 0–60 cm, najlepiej byłoby pobrać próbki gleby wczesną wiosną. Gdyby okazało się, że w glebie znajduje się np. 70 kg N/ha, należy o tę wartość zmniejszyć potrzeby buraków. W naszym przykładzie trzeba im więc dostarczyć 130 kg N/ha (200–70). Jednocześnie jesienią zastosowano 30 t obornika/ha, co przy zawartości 0,5 proc. N w tym nawozie dało 150 kg N/ha. Jednak z tej ilości tylko 30 proc. jest dostępne dla roślin w pierwszym roku. Dlatego buraki z obornika mogą otrzymać 45 kg N/ha (150 kg  x 0,3). W nawozach mineralnych trzeba więc dostarczyć roślinom brakujące 85 kg N/ha (130–45). Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że buraki wykorzystują  azot dostarczony w nawozach mineralnych w 60 proc. Dlatego 85 kg N/ha należy podzielić przez 0,6, co daje 142 kg N/ha.