Rośliny pobierają siarkę przez cały okres wegetacji, a najintensywniej w stadium kwitnienia. To m.in od dobrego zaopatrzenia roślin w siarkę zależy efektywność nawożenia azotem. Niedobór siarki prowadzi do słabszego pobierania azotu z gleby oraz zahamowanie jego obiegu w roślinie.

Od fazy 7-8 liścia kukurydza będzie intensywnie pobierać azot. Jednak by proces ten przebiegał właściwie, bez zakłóceń roślina musi mieć do dyspozycji odpowiednią ilość dostępnej siarki. Przy drugiej dawce nawożenia azotem, jeśli dotychczas nie stosowano siarki, trzeba tak dobrać nawóz, żeby w swoim składzie zawierał ten składnik.

Rośliny pobierają siarkę w formie siarczanów, które w komórkach roślin ulegają redukcji do formy SH. Zapotrzebowanie kukurydzy na siarkę to 30-40 kg S/ha. Jeśli nie stosowano nawożenia organicznego i naturalnego, przy okazji wprowadzania azotu nawozi się siarką w ilości 1/5-1/7 dawki azotu.

Podobał się artykuł? Podziel się!