Mamy odwilż, więc nareszcie pojawiła się możliwość pobierania próbek glebowych do analizy. Wczesną wiosną szczególnie warto przebadać grunty orne pod kątem zawartości azotu mineralnego (czyli form azotu, które są przyswajalne przez rośliny). Wyniki tego testu pozwolą nam na skorygowanie ustalonych wcześniej dawek nawozowych, a tym samym doprowadzenie do optymalizacji nawożenia.

Próbki do badań pobierane muszę być koniecznie przed zabiegami nawozowymi i z przynajmniej z dwóch warstw gleby (0-30cm, 30-60 cm).

Jeżeli pobieranie próbek wykonujemy sami, potrzebujemy w tym tez celu laskę glebową (najlepiej specjalną przystosowaną do pobierania prób glebowych na zawartość azotu mineralnego Nmin.) lub  laskę Egnera. Przedmioty te można kupić lub wypożyczyć. Przydadzą się także oznaczone np. flamastrem woreczki foliowe lub pudełeczka tekturowe. Pobór próbek możemy zlecić także przedstawicielowi regionalnemu, wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami.

Po pobraniu próbki powinny być przechowywane w chłodnym miejscu i najlepiej jeszcze tego samego dnia dostarczone do najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w celu oznaczenia w glebie azotu w formie amonowej i azotanowej. Jedna próbka ogólna nie powinna pochodzić z powierzchni większej niż 4 ha, gdy gleba nie odznacza się zmiennością, a gdy jest mozaikowa z maksymalnie 1 ha.

Do oceny wyników badań w okresie wczesnej wiosny służą, opracowane przez IUNG w Puławach, przedziały zawartości azotu mineralnego w kg/ha, które są ustalone w zależności od kategorii agronomicznej badanej gleby. Informacje te przedstawia tabela w załączniku wraz z opisem.

Koszt takich badań jest dość wysoki. W zależności od wybranego wariantu w OSCHR możemy wykonać:

• badanie N min z 3 poziomów: 0-30, 31-60 i 61-90 cm wraz z oceną zawartości N w profilu glebowym - bez pobrania próbek – około 50 -55 zł
• badanie N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm, wraz z pobraniem i oceną zawartosci N w profilu glebowym - dla potrzeb ustalenia dawek azotu – około 75-80 zł
• badanie N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm, z oceną zawartości N w profilu glebowym – bez pobrania ,dla potrzeb ustalenia dawek azotu - ok. 35-40 zł
• badanie N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm wraz z oceną zawartości N w profilu glebowym, bez pobrania, z ustaleniem dawki azotu – ok. 45-50 zł

A jaką przyjąć strategię w przypadku nawożenia azotem ozimin, o tym pisaliśmy wcześniej w artykule: To azot musi czekać na budzące się oziminy, nie odwrotnie

Podobał się artykuł? Podziel się!