Twórcami wynalazku, który ułatwia wytwarzanie nawozów azotowych są: Marcin Wilk, Marek Inger, Magdalena Saramok - INS; Zbigniew Sojka, Andrzej Kotarba, Paweł Stelmachowski - UJ.

- W procesie produkcji kwasu azotowego, podczas katalitycznego utleniania amoniaku, jako produkt uboczny powstaje podtlenek azotu (N2O), który jest gazem cieplarnianym i niszczącym warstwę ozonową. Do usuwania N2O ze strumienia gazów wylotowych w instalacjach kwasu azotowego może być stosowany katalizator kompozytowy do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu. Katalizator ten nie wymaga użycia reduktora i może pracować w temperaturze poniżej 350°C. Jego cechą charakterystyczną jest wysoka aktywność i odporność na działanie inhibitujących składników gazów wylotowych, takich jak: tlen, para wodna i tlenki azotu (NOx). Zastosowanie zoptymalizowanego układu kompozytowego umożliwia minimalizację kosztów wytwarzania. Katalizator można stosować w nowych i istniejących instalacjach kwasu azotowego. Kwas azotowy jest surowcem do wytwarzania nawozów azotowych (np. saletry amonowej) - wyjaśnia Alicja Stołecka z INS.
Podobał się artykuł? Podziel się!