Postęp biologiczny w hodowli roślin otworzył przed współczesnym rolnictwem szansę równoczesnej realizacji dwóch zasadniczych celów - produkcyjnego i środowiskowego. Nowe, bardziej wydajne odmiany roślin charakteryzują się wyższą efektywnością wykorzystania składników pokarmowych z gleby oraz większym potencjałem plonotwórczym.

Wyhodowanie odmian tolerancyjnych (bądź odpornych) na choroby i szkodniki, pozwala ograniczyć poziom stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Niemniej jednak, przyroda kieruje się własnymi prawami, które mogą w znacznym stopniu ograniczać skuteczność zabiegów agrotechnicznych służących optymalizacji wzrostu roślin oraz ich plonowania. Zresztą wydaje się, że zabiegi agrotechniczne w uprawie roślin zostały już "wyczerpane". Dlatego wciąż poszukuje się nowych środków produkcji, które z jednej strony pozwolą na złagodzenie negatywnego wpływu pogody na plonowanie roślin, czyniąc je bardziej odpornymi na czynniki stresowe, z drugiej będą je stymulować do jeszcze bardziej efektywnego wykorzystania warunków przyrodniczych.

Taka właśnie rolę pełnią biostymulatory wzrostu, cieszące się coraz większym zainteresowaniem wśród rolników.

Pewne grupy biostymulatorów wzrostu znane były już w starożytności, choć o ich stymulującym działaniu dowiadywano się przez przypadek. Tak było np. z wyciągami z alg i wodorostów morskich, które stosowane były niegdyś do użyźniania gleb. Obecnie wracamy do dobroczynnego działania substancji naturalnie występujących w przyrodzie, starając się poznać mechanizmy ich działania.

Co to jest biostymulator

Choć w Unii Europejskiej nie ma oficjalnej, prawnie obowiązującej definicji, biostymulatory określane są jako środki, które w bardzo małych stężeniach usprawniają podstawowe biochemiczne procesy w roślinie i glebie, w wyniku czego poprawiają wzrost i rozwój roślin.

Są to preparaty o różnym składzie i pochodzeniu, które pobudzają procesy życiowe roślin na każdym z poziomów organizacji biologicznej, począwszy od łanu, pojedynczej rośliny, przez organy, tkanki, komórki, procesy fizjologiczne i biochemiczne, czyli zmiany w metabolizmie, aż po zmiany na poziomie molekularnym, czyli ekspresji genów.