Ile kupić
Załóżmy, że posiadamy gospodarstwo o powierzchni 30 ha, które stosuje przeciętnie 100 kg N/ha. Z pomnożenia tych dwóch wartości wynika, że roczne zapotrzebowanie na azot będzie wynosiło 3000 kg. Aby roztwór nie uległ krystalizacji w okresie jesienno-zimowym, trzeba doprowadzić go do postaci RSM-28, którego 100 litrów zawiera 35,8 kg azotu. Z powyższego wynika, że powinniśmy posiadać możliwość zmagazynowania 8,4 tys. litrów RSM. Zarówno do krótkotrwałego magazynowania, jak również do wywożenia w pole nawozu w niedużych gospodarstwach rolnych najczęściej używane są uniwersalne zbiorniki z tworzywa sztucznego o pojemności 1000 l.

Doposażenie opryskiwacza
Stosowanie roztworu saletrzano-mocznikowego może być wykonywane wyłącznie opryskiwaczami odpornymi na korozję (posiadają fabryczny atest). Taki opryskiwacz należy dodatkowo doposażyć w takie elementy, jak: rozpylacze wielostrumieniowe z kompletem kryz, węże rozlewowe, rury rozlewowe, filtry kołpaki, zaślepki rozpylaczy oraz odbojniki. Koszt dodatkowego pełnego doposażenia opryskiwacza o szerokości 12 m wynosi około 3 tys. zł. Ta kwota wydaje się być duża, ale w zamian otrzymuje się bardzo precyzyjne narzędzie do aplikacji płynnych nawozów azotowych. Dla porównania warto dodać, że najtańszy pneumatyczny rozsiewacz nawozów o porównywalnej równomierności wysiewu kosztuje 25–30 tys. zł.

Jak stosować
Roztwór saletrzano-mocznikowy jest uniwersalnym nawozem do przedsiewnego i pogłównego stosowania. Przy przedsiewnym nawożeniu RSM należy zwrócić uwagę jedynie na dawkę azotu i równomierne rozprowadzenie roztworu na polu. Natomiast w nawożeniu pogłównym niezbędne jest użycie rozpylaczy wielostrumieniowych, węży lub rur rozlewowych. Rozpylacze wielostrumieniowe wytwarzają duże krople, które szybko spływają z liści na glebę, zapobiegając w ten sposób poparzeniom roślin. Efekt dużej kropli może okazać się zawodny, gdy liście są wilgotne (opady, rosa). W takiej sytuacji nawóz nie spada na glebę i pozostając na roślinie powoduje jej poparzenia. Podobny efekt może powodować rozcieńczenie roztworu saletrzano-mocznikowego wodą.