Oprysku RSM nie powinno się także wykonywać przed wschodami roślin lub bezpośrednio po nich do momentu wykształcenia przez nie przynajmniej 4 liści. Prowadzone obserwacje potwierdziły konieczność doboru osprzętu do fazy rozwojowej rośliny. RSM stosowany na rośliny suche, przy pomocy rozpylaczy wielostrumieniowych, nie powodował żadnych uszkodzeń zbóż do fazy początku strzelania w źdźbło (pierwsze kolanko) lub powodował poparzenia minimalne, nie-mające wpływu na wysokość plonu. Użycie takich rozpylaczy w uprawie rzepaku było bezpieczne do początku wydłużania pędu. Bardzo wrażliwymi gatunkami na pogłówne nawożenie RSM okazały się rzepak jary i gorczyca biała. Stosowanie pogłówne nawet niewielkich dawek płynnego nawozu azotowego w uprawie tych gatunków powodowało znaczne uszkodzenia liści i prowadziło do okresowego zahamowania rozwoju roślin. Aby uniknąć oparzeń wiosennego siewu roślin kapustnych, a także zbóż w późniejszych fazach rozwojowych, do stosowania RSM należy używać węży rozlewowych. Dzięki ich specjalnemu usztywnieniu nawóz jest rozlewany tuż przy powierzchni gleby.

 dawka RSM -32

Autor: M. Ptaszyński

Opis: dawka RSM -32 przy użyciu rozpylacza wielostrumieniowego o 7 otworach


Innej techniki nawożenia nawozami płynnymi wymagają rośliny uprawiane w szerokich rozstawach, np. kukurydza, ziemniaki. W tym wypadku konieczne są rury rozlewowe, które można przesuwać w zależności od rozstawy międzyrzędzi. Rury te mają dwie zalety: ograniczają możliwość poparzenia roślin i umieszczają nawóz w strefie zwiększonego zagęszczenia korzeni, co sprzyja jego lepszemu wykorzystaniu.

Jaka dawka
Przed przystąpieniem do nawożenia RSM należy ustalić dawkę azotu. Najlepiej określić ją dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych przy pomocy komputerowego programu doradztwa nawozowego. Jest on dostępny w ODR-ach i Stacjach Chemiczno-Rolniczych. Wielkość dawki, podobnie jak ilość cieczy w opryskach środkami ochrony roślin, reguluje się przez:
• dobór rozpylaczy, węży lub rur z kryzami o odpowiednich otworach,
• określenie ciśnienia roboczego,
• ustalenie prędkości jazdy ciągnika po polu.