Najpopularniejsze rozpylacze mają 5, 7 lub 8 otworów wylotowych. Typowe otwory w kryzach mają średnice: 0,6; 0,8; 1,0 i 1,5 mm. Prędkość, z jaką zazwyczaj poruszają się ciągniki podczas nawożenia i oprysku, wynosi na ogół 6–8 km/h. Po ustaleniu dawki azotu należy określić, jakiemu wydatkowi roztworu saletrzano-mocznikowego odpowiada ona na hektar. W tym celu można posłużyć się zamieszczoną tabelą, która uwzględnia wszystkie ważne parametry (średnica kryzy, prędkość agregatu, ciśnienie robocze opryskiwacza). Przy zakupie osprzętu tego rodzaju zazwyczaj są do niego dołączone tabele, ale dają one jedynie wartości przybliżone.

Aby wyznaczyć dokładną dawkę roztworu, niezbędne jest przeprowadzenie tzw. próby wodnej. W tym celu należy napełnić zbiornik opryskiwacza czystą wodą, a następnie, posługując się tabelą, dobrać kryzę z takim otworem, który pozwoli uzyskać dawkę nawozu przybliżoną do założonej. Dalej postępuje się podobnie jak przy określaniu wydatku cieczy w przypadku regulacji opryskiwacza przed zabiegami ochronnymi, czyli mierzy się minutowy wydatek cieczy z kilku rozpylaczy przy różnym ciśnieniu roboczym aż do momentu uzyskania pożądanej ilości wody w naczyniach miarowych, podstawionych pod sprawdzane dysze.

Zalety RSM
Za stosowaniem roztworu saletrzano-mocznikowego przemawia kilka jego praktycznych zalet:
• płynna forma nawozu powoduje szybkie i skuteczne działanie – nawóz tuż po zastosowaniu może wsiąkać w okolice systemu korzeniowego, co jest szczególnie ważne w okresach suszy,
• daje się on rozprowadzić bardzo równomiernie na polu, czego efektem jest znacznie lepsze wyrównanie roślin,
• ze względu na występowanie azotu w trzech formach (amidowa, azotanowa oraz amonowa) jest on dostępny w prawie każdych warunkach siedliskowych,
• pozwala na pełną mechanizację nawożenia, co prowadzi do oszczędności nakładów na robociznę,
• cena 1 kg azotu w RSM jest niższa niż w większości nawozów stałych.

Przybliżone ceny fabryczne 1 kg azotu odnotowane w styczniu 2007 r. przedstawiają się następująco (zł):
• saletra amonowa – 2,18,
• mocznik – 1,98 (ale są trudności z zakupem tego nawozu),
• saletrzak – 2,65,
• siarczan amonu granulowany – 2,44,
• RSM – 1,98.