RSM – roztwór saletrzano-mocznikowy, popularnie określany skrótem RSM, jest fizyczną mieszaniną dwóch nawozów: saletry amonowej i mocznika. Obecnie produkowane są trzy rodzaje roztworu, które różnią się między sobą właściwościami fizycznymi, zawartością azotu i wody: RSM-28, RSM-30, RSM-32. Każda wersja RSM zawiera 50 proc. amidowej oraz 25 proc. amonowej i 25 proc. azotanowej formy azotu. Poszczególne formy różnią się zawartością wody i tym samym temperaturą krystalizacji.

Zakłady chemiczne produkują głównie RSM-32, co wynika z niższych nakładów na produkcję, transport i przeładunek. Niestety, w naszej strefie klimatycznej, podczas ruszenia wegetacji wczesną wiosną, bardzo często występują temperatury poniżej 0 st.C. W takiej temperaturze najbardziej skoncentrowana forma azotu (RSM-32) ulega wysalaniu. Stąd RSM-32 przeznaczony do wiosennego nawożenia powinien być doprowadzony do postaci RSM-28 (gęstość 1,28 kg/dmszesc.). W tym celu do każdych 100 litrów RSM-32 należy dodać 18,9 l wody. Jeśli nie znamy objętości, a jedynie masę zakupionego roztworu, do każdych 100 kg RSM dodajemy 14,3 l wody. W celu dobrego wymieszania roztwór saletrzano-mocznikowy zawsze wlewamy do wody, a nie odwrotnie.

Przechowywanie RSM
RSM powinien być przechowywany i transportowany w zbiornikach odpornych na korozję ze względu na właściwości utleniające. Producenci RSM – po spisaniu stosownej umowy – instalują w gospodarstwach wielkoobszarowych dobrze zabezpieczone duże zbiorniki, mogące pomieścić jednorazowo kilkadziesiąt ton nawozów, które w miarę potrzeb są uzupełniane. Małe gospodarstwa mogą zaopatrywać się w roztwór w rozmieszczonych na terenie całego kraju punktach składowania. Zbyt duża odległość odbiorcy od punktu sprzedaży zwiększa koszty jego stosowania. Dlatego z takiej możliwości korzystają najchętniej ci rolnicy, którzy mają swoje gospodarstwa w pobliżu punktów dystrybucji RSM. Warto zwrócić również uwagę na duże zróżnicowanie cen nawozu między okresem jesienno-zimowym a wiosennym. Naszym zdaniem warto zmagazynować podstawową ilość RSM w czasie, kiedy jest on najtańszy, czyli w okresie jesienno-zimowym.