Zakaz stosowania nawozów dotyczy nawozów naturalnych i organicznych czyli obornika, gnojówki, gnojowicy i kompostu.

Trzeba też wiedzieć, że zabrania się stosowania: nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.

Ponadto nie można stosować nawozów naturalnych oraz produktów pofermentacyjnych, w postaci płynnej: na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc. z wyjątkiem stosowania ich przy użyciu aplikatora doglebowego na głębokość nie mniejszą niż 6 cm, podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Podobał się artykuł? Podziel się!