Odczyn gleby to jeden z podstawowych czynników, który wpływa na plonowanie upraw. Jednak coraz częściej o tym zapominamy i nie stosujemy odpowiednich nawozów - wapniowych, aby ten odczyn wyregulować. Obecnie zdaniem naukowców, średnie zużycie nawozów wapniowych w Polsce wynosi mniej niż 40 kg CaO/ha, kilka lat wcześniej również nie było ona zadawalające, ale wynosiło ponad 90 kg CaO/ha/rok. Z tego powodu systematycznie w naszym kraju wzrasta udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Jak to przekłada się na rolnictwo? Przede wszystkim spadają plony, ale też rosną koszty produkcji, bo nakłady na uprawę, nawożenie, jak i ochronę muszą być większe, jednocześnie zabiegi takie są przeważnie mniej efektywne.


Odczyn, a więc wartość pH wpływa na prawidłowy rozwój i wzrost roślin, gdy nie jest on zrównoważony, odbija się to na zniżce plonów. Nie jest ona może tak spektakularnie obserwowana, jak w wypadku niedoboru azotu, fosforu, czy potasu, pierwiastki które bezpośrednio ograniczają wzrost roślin, ale pH ma wpływ na środowisko ich życia - na glebę.


Wapnowanie jest zabiegiem wprost niezbędnym w naszej strefie klimatycznej, gdzie opady przeważają nad parowaniem z powierzchni gleby. Wówczas kationy, takie jak wapń (Ca) i magnez (Mg) zostają bardzo szybko wymywane z gleby w głąb profilu glebowego i wytrącają się w formie węglanów na głębokości 80-120 cm. Naukowcy określili wstępnie, że rocznie z powierzchni jednego hektara wymywa się ok. 350-400 kg wapnia i 50-70 kg magnezu.

Wapnowanie przyczynia się do poprawy wykorzystania składników pokarmowych na glebach kwaśnych, a zawłaszcza fosforu, który wówczas łącząc się z jonami glinu i żelaza strąca się i przechodzi w formy nieprzyswajalne dla roślin (fosforany glinu i żelaza). Przy bardzo niskich dawkach nawozów fosforowych na glebach silnie kwaśnych działanie nawozowe tego pierwiastka może być nawet niezauważalne. Wpływa również na procesy wietrzenia minerałów, a także magazynowania składników pokarmowych w glebie, co decyduje o ilości składników pokarmowych dostępnych dla roślin. Wartość pH ma także wpływ na jakość i tempo powstawania w glebie próchnicy. Nie bez znaczenia jest też wpływ na strukturę gleby.

Podobał się artykuł? Podziel się!