Przed przystąpieniem do nawożenia trzeba ustalić potrzeby pokarmowe pszenicy ozimej. W tym celu mnoży się wartość pobrania jednostkowego (dla P2O5 zakres 9-13, dla K2O 16-24 kg/t ziarna + odpowiednia masa słomy) razy wysokość zakładanego (realnego) plonu. Zakładając plon pszenicy na poziomie np. 8 t/ha ziarna, pszenica ozima będzie wymagała odpowiednio 72-104 kg P2O5 i 128-192 kg K2O.

Znając potrzeby pokarmowe ustala się bilans nawozowy uwzględniając zasobność gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu, warunki ich pobierania, czyli odczyn gleby, jej strukturę itd. Brać pod uwagę trzeba wartość nawozową resztek pożniwnych oraz nawozów naturalnych i organicznych, jeśli te zostały wprowadzone do gleby.

Ilość pobieranych składników pokarmowych zależy m.in. od stanowiska. Tam, gdzie dostępność składników jest mniejsza aplikuje się wyższe wartości pobierania jednostkowego, natomiast na glebach zasobniejszych, niższe.

Jeśli nie stosowano nawożenia organicznego i naturalnego (np. słoma i gnojowica), fosfor oraz potas są w dolnych granicach średniej zasobności, wówczas stosuje się dawkę nawożenia równą potrzebom pokarmowym pszenicy.

Jeśli zasobność przyswajalnych form fosforu i potasu jest w środkowych granicach, wówczas można obniżyć dawkowanie o 20–25 proc względem potrzeb pokarmowych. Tą zasadę można też zastosować na glebach o średniej zasobności będących w dobrej kulturze.

O większe obniżenie dawki nawet do 50 proc. można pokusić się w przypadku, gdy analiza wskazuje zawartość fosforu i potasu w górnych granicach średniej zasobności tych składników.

Jeśli kultura i zasobność gleb w składniki pokarmowe jest bardzo wysoka wówczas ogranicza się nawożenie nawet do 75 proc. względem potrzeb pokarmowych. Stosowanie zmniejszonej dawki nawozu przed siewem ma za zadanie wspomóc rośliny na starcie. Później pszenica, po zbudowaniu systemu korzeniowego korzysta ze składników z zasobów glebowych.

Z podania potasu można zrezygnować przy wysokiej zasobności gleby w ten składnik i gdy pszenica siana będzie po rzepaku, którego słoma została przyorana.

Przy niskiej zawartości fosforu i potasu wskazane jest zwiększenie dawki względem wymagań pokarmowych, by nastąpiło uzupełnienie składników w glebie do ich średnich zasobności. Jest to istotne z punktu widzenia rośliny następczej, szczególnie jeśli ma większe wymagania względem tych składników niż zboża.

 

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: nawożenie pszenicy

Podobał się artykuł? Podziel się!