By móc oszacować pierwszą dawkę azotu trzeba znać zapotrzebowanie roślin na składnik pokarmowy i najlepiej jest oznaczyć zawartość azotu mineralnego (Nmin) w glebie. Znajomość azotu mineralnego jest niezbędna do wyliczenia całkowitej dawki azotu, jaka zastosowana zostanie w danej uprawie.

Zapotrzebowanie roślin na składnik pokarmowy jest to iloczyn plonu i pobierania jednostkowego azotu:
PPN=PxNj
gdzie:
PPN–zapotrzebowanie roślin na składnik (kg/ha)
P–plon nasion (t/ha)
Nj–jednostkowe pobieranie azotu (kg/t)

Dawkę całkowitą azotu ustala się wg wzoru:
DN=(PxNj)-Nmin
gdzie:
DN–całkowita dawka azotu (kg/ha)
P–plon nasion lub ziaren (t/ha)
Nj–jednostkowe pobieranie azotu (kg/t)
Nmin–zawartość azotu mineralnego (kg/ha)

Nawozy azotowe stosuje się w dawkach dzielonych. Przyjmuje się, że zboża konsumpcyjne nawozi się trzema dawkami, a w paszowe stosuje się dwukrotne nawożenie. Znając potrzeby roślin, obliczoną dawkę azotu, należy odpowiednio podzielić:

Jeśli 2 dawki to:
I dawka–przed ruszeniem wegetacji (60 proc.);
II dawka–początek strzelania w źdźbło (40 proc.).

Jeśli 3 dawki to:
I dawka–przed ruszeniem wegetacji (40 proc);
II dawka–początek strzelania w źdźbło–wyczuwalne I kolanko (40 proc.);
III dawka–faza kłoszenia (20 proc.).

Przy obliczaniu pierwszej dawki azotu można skorzystać ze wzoru, do którego wstawia się właściwy współczynnik w zależności od ilości stosowanych dawek. Najpierw oblicza się pierwszą dawkę, potem trzecią dawkę, na końcu drugą. Współczynniki odpowiednio wynoszą: 0,5–dla trzech dawek; 0,6–dla dwóch dawek oraz nawet 0,4 do 0,3–dla plantacji mocno rozkrzewionych.

Pierwsza dawka nawożenia azotem:
IDN=(PPN x współ.)-Nmin
gdzie:
IDN–pierwsza dawka azotu (kg/ha)
PPN–zapotrzebowanie roślin na składnik (kg/ha)
Współ.–współczynnik
Nmin–zawartość azotu mineralnego (kg/ha)

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  

Rozmawiaj w tematach: nawożenie pszenicy

Podobał się artykuł? Podziel się!