Mikroelementów występujących w roślinach jest średnio od 01 do 100 mg/kg sm, mimo tak niewielkich ilości spełniają one istotne funkcje, np. mangan aktywuje kilka enzymów odpowiedzialnych za rozpad węglowodanów i razem z żelazem bierze udział w redukcji azotanów, a także tworzeniu chloroplastów. Z kolei obecność i dostępność molibdenu jest szczególnie ważna dla roślin strączkowych, z uwagi na udział w procesie asymilacji azotu atmosferycznego przez mikroorganizmy, a także azotanów przez rośliny. Natomiast bez cynku będzie zaburzona dwukierunkowa reakcja H2O + CO2<=>H2CO3 (rośliny korzystają z jonów HCO3 jako źródło węgla). Cynk jest składnikiem enzymu anhydrazy węglanowej oraz polimerazy DNA i RNA i jest odpowiedzialny za prawidłową replikację DNA i RNA, a także w konsekwencji za podział komórek i powstawanie białek. Tym samym zahamowanie wzrostu roślin może świadczyć o braku cynku.

Wpływ na dostępność makro- i mikroelementów ma odczyn gleby. Stąd tak istotne jest badanie pH oraz zasobności gleby, co powinno mieć w miejsce zwłaszcza w gospodarstwach, gdzie nie stosuje się nawożenia organicznego. Tam jeśli zaopatrujemy rośliny w podstawowe makroskładniki w postaci nawozów mineralnych, nie można zapomnieć o mikroelementach. Niedobór mikroelementów może zaburzyć istotne procesy życiowe roślin, a wprowadzone nawozy makroelementowe nie będą mogły być pobrane przez rośliny i wykorzystane w dostateczny sposób.

Mikroelementy uzupełnić można wiosną nie czekając do wystąpienia pierwszych objawów niedoborów składników na roślinach. Zboża wrażliwe są na niską zawartość: miedzi, cynku, manganu. W plantacjach pszenicy ozimej mikroelementy można podać w okresie wiosennym podczas krzewienia, w rzepaku dobrze jest przede wszystkim zaaplikować bor i mangan, dalej miedź, molibden, cynk, żelazo. W rzepaku takie nawożenie stosuje się prewencyjnie w fazie rozety, kiedy rośliny mają przynajmniej częściowo odbudowany system asymilacyjny i potem w fazie pąkowania. Ważne jest w przypadku rzepaku, aby podać roślinom bor już w fazie rozety, gdyż jest to pierwiastek mało ruchliwy ZnCO3.