Wapnowanie gleb to ważny zabieg agrotechniczny kształtujący odczyn gleby. W Polsce większość uprawianych roślin wymaga gleb lekko kwaśnych o odczynie zbliżonym do obojętnego, tymczasem większość gleb użytkowanych rolniczo należy do kwaśnych i bardzo kwaśnych, stąd konieczność ich okresowego wapnowania.

Od kilku lat w woj. śląskim do wapnowania dopłaca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który podpisuje w tej sprawie umowy ze Śląską Izbą Rolniczą. Zarówno w ubiegłym, jak i w 2013 r., na ten cel zapisano po 2 mln zł.

Ubiegłoroczny plan zakładał do końca roku wysiew ponad 26 tys. ton wapna nawozowego. W efekcie przewidziano zmniejszenie zakwaszenia blisko 10 tys. hektarów użytkowanych rolniczo gleb w regionie. Proces przebiegał jednak wolniej od założeń. Do połowy września zeszłego roku wsparcie wartości ponad 1 mln zł otrzymało 287 rolników; w sumie na wapnowanie ponad 5,3 tys. ha gruntów wydali oni blisko 2,3 mln zł. Wysiano 15,7 tys. ton wapna.

- W związku ze spowolnieniem tempa realizacji zakupów wapna przez rolników, Śląska Izba Rolnicza zwróciła się o przedłużenie terminu realizacji zadania do końca marca, a następnie do końca czerwca 2013 r. Zarząd Funduszu wyraził na to zgodę - poinformował Piotr Biernat z katowickiego Funduszu.

Jednocześnie zgłoszono kolejny wniosek o wsparcie wapnowania w 2013 roku kwotą 2 mln zł - podobnie jak w roku ubiegłym. Trwają prace związane z przygotowaniem umowy dotacji. Efekt ma być taki sam jak w poprzednich latach - ponad 26 tys. ton wapna wysianego na 9-10 tys. hektarów kwaśnych i bardzo kwaśnych gleb.

Podstawowym kryterium umożliwiającym skorzystanie ze środków WFOŚiGW na wapnowanie jest posiadanie na terenie woj. śląskiego gleb rolniczych wymienionych w ekspertyzie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Chodzi o dokument pod nazwą "Opracowanie naukowo-badawcze dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb woj. śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi". Rolnicy ubiegający się o dofinansowanie powinni także mieć aktualny dokument wystawiony przez okręgową stację chemiczno-rolniczą, potwierdzający i ustalający potrzeby ilościowe i jakościowe wapnowania gleb w danym gospodarstwie.