W sumie, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, użyto jedynie 111,5 tys. t CaO. W przeliczeniu na jeden hektar użytków rolnych w dobrej kulturze wykorzystano 33,9 kg nawozu wapniowego. Jest to o 15 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

W poszczególnych województwach różnił się poziom wapniowania, ale i tak był bardzo mały. Średnio najwięcej na jeden hektar zużyli rolnicy w województwie opolskim – 110,2 kg, najmniej w świętokrzyskim – 5 kg.

Dość wysoka aplikacja nawozów odnotowana była też w takich województwach jak: zachodniopomorskie – 67,6 kg, dolnośląskie – 60,1 kg, warmińsko-mazurskie – 50,9 kg.

Tendencja spadku zużycia nawozów wapniowych jest bardzo niekorzystna. Ma bowiem negatywny wpływ na strukturę gleby, powodując ich zakwaszenie.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!