Miejsce wapnowania w zmianowaniu ma niebagatelne znaczenie. Ogólna zasada jest taka, że zabieg ten należy stosować pod przedplon gatunku najbardziej wrażliwego na niskie pH. Skuteczność bowiem wapnowania jest największa w drugim, a nawet trzecim roku po rozsianiu wapna. W praktyce jednak wiemy, że niełatwo dostosować się do tej zasady. Po pierwsze, w dobie niestabilnych cen rynkowych trudno z dużym wyprzedzeniem zaplanować wieloletnie zmianowanie. Po drugie, wykonanie tego zabiegu w terminie po żniwach może być nierealne chociażby ze względu na spiętrzenie prac polowych czy brak możliwości dotrzymania terminów agrotechnicznych.

Generalnie za najlepszy okres do przeprowadzenia wapnowania uważany jest okres pożniwny. Wapno rozsianie na ściernisko i dalsze uprawki pożniwne pozwalają na dobre wymieszanie wapna z warstwą orną. Jednak w tym czasie w priorytecie skupiamy się na wykonaniu wapnowania zazwyczaj w kontekście przygotowania stanowisk pod uprawy ozime. Mało kto z tak dużym wyprzedzeniem myśli o uprawach jarych. Gatunki jare często także siejemy po późno schodzących z pola przedplonach, takich jak: burak cukrowy, kukurydza na ziarno czy późny ziemniak. Termin wapnowania oddalany jest wówczas w czasie, często do okresu zaawansowanej jesieni. Późna jesień to też dobry czas na wysiew wapna, o ile pozwoli na to pogoda. W tym okresie przeszkodą do wykonania takich zabiegów może stać się całkiem prawdopodobne wysokie uwilgotnienie gleby. Z jednej strony utrudniać ono może wjechanie ciężkiego sprzętu na pole, a z drugiej mogą pojawić się problemy podczas rozsiewu nawozu. Należy bowiem pamiętać, że wiele rodzajów wapna, zwłaszcza te w postaci sypkiej (a przede wszystkim wapno tlenkowe), ma silne właściwości higroskopijne. Po zetknięciu się z wilgocią, np. kroplami rosy, może ulegać zlasowaniu i zbrylać się w grudki.

W przypadku późnojesiennego wapnowania należy pamiętać także, że zanim wykonamy orkę zimową, najlepiej wapno wcześniej wymieszać z warstwą orną. Generalnie im więcej zabiegów mieszania wykonamy, tym efekt odkwaszania będzie szybszy i lepszy.

Z punktu widzenia przepisów prawnych, jak również ochrony środowiska, nawozów wapniowych nie można stosować na glebę zamarzniętą, zalaną lub pokrytą śniegiem.

Poza tymi obwarowaniami wapnowanie można przeprowadzić nawet w okresie zimowym.

WAPNO NAJLEPIEJ SOLO