Najlepszy termin wapnowania gleb to pożniwny, ale możliwy jest wysiew nawozów wapniowych także pogłównie. Jeśli z pewnych względów zabieg wapnowania nie został przeprowadzony, gleba pod uprawy ozime jest zbyt kwaśna, obserwuje się objawy niskiego pH w postaci zahamowania wzrostu roślin, słabego ich ukorzeniania i krzewienia, wapnowanie można przeprowadzić w okresie wczesnowiosennym.

Okres czasu pomiędzy wapniowaniem, a wysiewem nawozów azotowych powinien być możliwie jak najdłuższy. Krótki odstęp czasu pomiędzy tymi zabiegami może wpłynąć na straty formy amonowej postaci azotu, w wyniku uwsteczniania azotu z nawozów azotowych.

Tempo rozpuszczania nawozów zależy od dostępu wody, a więc przebiegu pogody. Dlatego w momencie, gdy warunki pogodowe pozwalają na wjazd w pole nie powinno czekać się z wysiewem nawozu wapniowego. Pogłównie, na wiosnę wykorzystuje się nawozy węglanowe. W tym terminie aplikuje się 1-1,5 t/ha kredy czyli 0,5 t/ha w przeliczeniu na CaO. Wyższe dawki w tym czasie mogą spowodować popalenie roślin.

Kreda jest najszybciej działającym (rozpuszczającym) się nawozem spośród nawozów węglanowych (CaCO3), która bez mechanicznego rozdrabniania ma cząsteczki mniejsze niż 0,147 mm. Pylistość kredy skutkuje zwiększeniem rozpuszczalności wapienia. Dlatego kreda odznacza się dużą siłą zobojętniającą (ilość nawozu potrzebna do zobojętniania określonej ilości kwasu). Jest to również cecha nawozu wapniowo-magnezowego i przy niskiej zawartości magnezu w glebie wykorzystać można wapno w postaci wapna węglanowego magnezowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!