Okres pożniwny jest najbardziej odpowiednią porą do rozsiania nawozów wapniowych. Późniejsze zabiegi związane z uprawą gleby, jak kultywatorowanie czy talerzowanie, umożliwiają dobre wymieszanie wapna z wierzchnią warstwą gleby. Nieco mniej korzystne, ale stosowane w praktyce jest wapnowanie późnojesienne, przed orką zimową. A czy można wapnować zimą? Pytanie to pada ostatnio bardzo często. W minionym roku z powodu obfitych opadów wielu rolnikom nie udało się wykonać wapnowania ani w terminie pożniwnym, ani na jesieni. Zbyt wilgotna gleba uniemożliwiła wjazd ciężkiego sprzętu na pola.

MOŻNA CZY NIE MOŻNA?

Wielu producentów zastanawia się nad regulacjami prawnymi. Obecnie nadal obowiązującym i najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Producenci, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich, muszą także przestrzegać norm i wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). Ani w jednym, ani w drugim przypadku stosowanie nawozów wapniowych w terminie zimowym nie jest wyraźnie zakazane. Należy zaznaczyć, że przygotowywane są zmiany w przepisach. Prowadzone są dyskusje wokół projektu rozporządzenia z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych". Dokument ten zawierać będzie między innymi zapisy dotyczące terminów rozsiewania nawozów (także w kontekście zimowego ich stosowania). Rozwieje przede wszystkim wiele wątpliwości rolników na temat nawożenia gruntów położonych na OSN (Obszarach Szczególnie Narażonych). Obecnie trwa etap konsultacji stworzonych zapisów. O szczegółach tych zmian będziemy na bieżąco Czytelników informować.

WAPNOWANIE TO ZABIEG PROŚRODOWISKOWY

Naszym zdaniem rozsiewanie nawozów wapniowych w terminie zimowym nie jest niebezpieczne dla środowiska. Wapno to kopalina, niezawierająca w swym składzie biogenów (azotu), których ewentualne przedostanie się do wód gruntowych groziłoby ich zanieczyszczeniem. Przeprowadzanie wapnowania jest wręcz zabiegiem prośrodowiskowym. Podnosząc odczyn gleby, zmniejszamy skalę wymywania składników pokarmowych, polepszamy ich wykorzystanie przez rośliny, aktywizujemy życie biologiczne gleby. Wapń cementuje także cząstki elementarne gleby w mikroagregaty. Stąd wapnując glebę, poprawiamy także jej strukturę. Wapnowanie sprzyja również nagromadzeniu substancji humusowych, z których to powstaje cenna próchnica. A im więcej próchnicy w glebie, tym więcej koloidów. Im więcej koloidów, tym więcej związanych kationów. Z kolei im więcej związanych kationów, tym większa żyzność gleby i stabilniejsza jest struktura.

LEPIEJ ZIMĄ NIŻ WIOSNĄ

Zima to zdecydowanie lepszy czas na przeprowadzenie wapnowania niż okres wiosenny. Wapnując w tym okresie, zyskamy przede wszystkim (...)

Cały artykuł w najnowszym styczniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

Podobał się artykuł? Podziel się!