Wg. prof. A. Fabera z IUNG Puławy roczne straty próchnicy w wyniku jej mineralizacji dochodzą do 800 kg/ha. Proces ten szczególnie intensywnie przebiega w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim, w których to rocznie z gleb znika średnio 1000 kg próchnicy.

Stan gleb w Polsce

W tym roku po długiej i bardzo śnieżnej zimie, ziemia praktycznie nie zamarzła oraz po bardzo obfitych opadach deszczu w maju i czerwcu, zwłaszcza w południowej i centralnej Polsce straty próchnicy są jeszcze większe. Szczególnie na polach gdzie wiosną wystąpiły lokalne podtopienia,stała woda doszło do zachwiania stosunków wodno-powietrznych, uszkodzenia struktury gruzełkowatej gleby, wyginięcia dżdżownic, które napowietrzają glebę, znacznej zmiany flory bakteryjnej w kierunku mikroorganizmów beztlenowych i grzybów. Duże straty próchnicy występują w regionach, gdzie przeważają uproszczone płodozmiany z przewagą roślin zbożowych oraz nie stosuje się obornika. W gospodarstwach, w których wystąpiły takie sytuacje należy zastosować nawozy poprawiające żyzność gleb np. Rosahumus - zawierający 85 % kwasów humusowych, potas i żelazo.

Kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie bardzo korzystnie wpływają na żyzność gleb, modyfikują strukturę gruzełkowatą gleby, zwiększają zdolność koloidów do wiązania wody, rozluźniają gleby zwięzłe i poprawiają ich przewietrzanie. Ciemniejszy kolor gleby zwiększa absorbcję energii słonecznej. Kwasy humusowe zatrzymują rozpuszczone w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejszają ich wypłukiwanie. Stymulują wzrost korzeni, szczególnie pionowych, przez co zwiększają pobieranie składników pokarmowych oraz zwiększają oddychanie korzeniowe i syntezę chlorofilu. Kwasy humusowe są także doskonałą pożywką dla mikroorganizmów glebowych.