Im system korzeniowy jest silniejszy, tym roślina lepiej wykorzystuje składniki pokarmowe z gleby. Jest też odporniejsza na ich niedobory i deficyt wody. Rośliny wytwarzające płytki system korzeniowy są natomiast podatniejsze na niedostateczne nawożenie i suszę.

Zboża

Żyto rozwija silniejszy od innych zbóż system korzeniowy umożliwiający pobieranie składników z głębszej warstwy gleby i z trudniej przyswajalnych związków. W fazie kwitnienia 5 proc. jego masy korzeniowej sięga do głębokości 50 cm. W warstwie 0–20 cm znajduje się 64 proc. masy korzeniowej.

Pszenica ozima charakteryzuje się słabszym systemem korzeniowym niż żyto i owies. Jej korzenie nie sięgają głęboko. W warstwie gleby 0–20 cm tworzy 86 proc. masy swojego systemu korzeniowego, a do głębokości 50 cm – tylko 5 proc. korzeni.

System korzeniowy pszenicy jarej sięga nieco głębiej niż ozimej. W warstwie 0–10 cm rozwija 51 proc. masy swojego systemu korzeniowego.
Pszenżyto ozime ma pośredni system korzeniowy między pszenicą a żytem.

Jęczmień jary wytwarza płytki system korzeniowy, 77 proc. masy korzeniowej tej rośliny rozwija się do głębokości 20 cm, 96 proc. w warstwie 0–40 cm, a tylko 4 proc. korzeni sięga głębiej. Podobny jest system korzeniowy jęczmienia ozimego.

Owies należy do roślin o silnym systemie korzeniowym. Do 20 cm głębokości tworzy ok. 69 proc. masy korzeniowej, pozostała zaś część korzeni znajduje się głębiej.

Kukurydza ma dobrze rozwinięty system korzeniowy, który umożliwia pobieranie składników również z głębszych warstw gleby. Główna masa korzeni znajduje się na głębokości 60–70 cm.

Okopowe

Ziemniaki pobierają składniki pokarmowe głównie z warstwy ornej, bo ich system korzeniowy nie sięga głęboko. Bardziej rozwinięty system wytwarzają odmiany o dłuższym okresie wegetacji.

Buraki cukrowe wytwarzają w warstwie ornej korzeń spichrzowy z nielicznymi korzeniami sorbującymi, których główna masa jest wytwarzana w warstwie podornej na głębokości 30–100 cm. Buraki, jako jedne z nielicznych roślin uprawnych, wykorzystują dobrze składniki pokarmowe z gleby do głębokości metra.