Wyjście z pomocy publicznej było możliwe, ponieważ Spółka spłaciła pożyczkę z Agencji Rozwoju Przemysłu i nie ma już żadnego zaległego zadłużenia. Dobre wyniki finansowe firmy po zakończeniu trzech kwartałów, wysokie przychody ze sprzedaży oraz jej stabilna sytuacja to skutki poprawy efektywności i zmian struktury zarządzania.

- Koniec pomocy publicznej nie oznacza rezygnacji z działań w ramach programu restrukturyzacji, które zostaną teraz wkomponowane w strategię Spółki i Grupy Kapitałowej. Z satysfakcją stwierdzam, że dzięki działaniom podjętym w 2011 r. „Police" rozpoczną nowy rok jako spółka w bezpiecznej sytuacji finansowej, nastawiona na dalszy rozwój - powiedział prezes zarządu Z.Ch. „Police" Krzysztof Jałosiński.

Zakończenie postępowania przed Komisją Europejską ma zasadnicze znaczenie dla Z.Ch. „Police" S.A. Gdyby bowiem Komisja Europejska wydała pozytywna decyzję i przyjęła złożony przez Spółkę Plan Restrukturyzacji, to Spółka byłaby prawnie zobligowana do przeprowadzenia działań kompensacyjnych polegających na zamknięciu linii produkcyjnej nawozów NP. Oznaczałoby to zmniejszenie produkcji w sytuacji korzystnej koniunktury na rynku. Kredyt bankowy przyznany Grupie Kapitałowej na komercyjnych warunkach nie wymaga zastosowania podobnych rozwiązań.

Kondycja „Polic" jest nieporównywalnie lepsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy po trzech kwartałach nie udało się Spółce wypracować zysku, a poważny problem stanowiło wysokie zadłużenie. - Bez obaw możemy skupić się teraz na zaplanowanych, innowacyjnych działaniach. Od stycznia rozpoczynamy m.in. pozyskiwanie części zapotrzebowania na nasz podstawowy surowiec - gaz ziemny, z nowego źródła. Kontynuować będziemy również działania związane z rozwojem Zakładów i wykorzystywać efekty synergii w Grupie Azoty Tarnów - dodaje prezes Jałosiński.

Spłata pożyczki wobec ARP zrealizowana została ze środków uzyskanych w ramach kredytu udzielonego Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski w wysokości 141,1 mln zł oraz w części ze środków własnych „Polic".

Podobał się artykuł? Podziel się!