W kolejnych latach wzrost będzie jeszcze większy. Powodem tego jest stabilizacja cen uzyskiwanych przez rolników, dzięki czemu inwestowanie we wzrost plonów jest mniej ryzykowne.

Zużycie nawozów sztucznych na świecie
(mln ton czystego składnika)

Lata

Azot

Fosfor

Potas

Razem

2007/08

101,2

38,4

28,9

168,5

2008/09

99,3

34,2

23,2

156,7

2009/10
Wzrost/spadek
2008/09=100%

102,4
+3,1%

37,2
+8,8%

22,9
-1,2%

162,5
+3,7

2010/11
Wzrost/spadek
2009/10=100%

104,4
+1,9%

38,9
+4,5%

27,1
+18,4%

170,4
+4,8%