W ujęciu kwartalnym 2 kwartał 2015 r. zakończył się wynikiem EBIT na poziomie172 mln zł (zanotowany wzrost względem roku ubiegłego to 63 mln zł), zyskiem netto na poziomie 152 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłorocznego kwartału o ponad 61 mln zł (90 mln zł w II Q 2014) przy przychodach na poziomie blisko 2,3 mld zł (niższych nieznacznie niż rok temu – 0,1 mld zł).

- W drugim kwartale poprawiliśmy marże w stosunku do ubiegłego roku niemal w każdym z kluczowych segmentów biznesowych, pomimo iż jest to okres przestojów remontowych. Lepsze wyniki w kwartale są głównej mierze wynikiem pracy nad kosztami, głównie kosztami zakupów kluczowych surowców. Przynosi efekt wdrożona polityka dywersyfikacji zakupu gazu. Wykorzystaliśmy także chwilowe polepszenie koniunktury w sektorze tworzywowym – powiedział Andrzej Skolmowski wiceprezes zarządu ds. Finansów.

Rentowność EBIT w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 10 proc. (wobec 6 proc. w I H 2014).

Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych beneficjentem pozytywnych tendencji w IIQ w obszarze surowcowym był w szczególności Segment Nawozowy. Wzrost wyniku EBITDA o blisko 14 mln zł do poziomu 181,1 mln zł to zasługa w głównej mierze dalszej optymalizacji strategii zakupowej gazu opartej na dywersyfikacji źródeł dostaw ( Giełda TGE, zwiększenie zakupów z importu), korzystnych parametrach cenowych programu rabatowego PGNIG, wykorzystaniu obniżki taryfy od początku roku.

W obszarze handlowym na uwagę zasługuje kontynuacja korzystnych tendencji cenowych w nawozach wieloskładnikowych wsparta poprawą cen i marż w sprzedaży siarczanu amonu, w czym duży udział miała wysoka relacja kursu walutowego USD/PLN.

Sytuacja na rynku nawozowym z jednej strony determinowana była łagodną zimą oraz okresem wysokich temperatur i suszą w niektórych regionach Polski i kilku krajach UE, z drugiej zaś strony – ustabilizowanymi na niskim poziomie cenami mocznika na świecie.

Podobał się artykuł? Podziel się!