- Łączna wartość obrotów handlowych Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach z Grupą Kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w okresie od 12.08.2011 r. do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 456,9 mln zł netto - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że fakturą o najwyższej wartości netto była faktura za dostawę gazu wysokometanowego na potrzeby technologiczne początku grudnia na kwotę 55,61 mln zł netto. - Faktura wynika z umowy zawartej pomiędzy Zakładami Chemicznymi Police SA, spółką zależną emitenta, a PGNiG SA z dnia 17 grudnia 2009 roku, której przedmiotem jest dostarczanie paliwa gazowego do spółki. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2011 roku - czytamy dalej w komunikacie.

W I-III kw. 2011 roku spółka ZAT miała 230,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 42,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3280,32 mln zł wobec 1159,97 mln zł.

PGNiG miało narastająco w I-III kw. 2011 roku 1322,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1335,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 16031,14 mln zł wobec 14643,57 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!