Tegoroczny długi postój na głównych instalacjach nawozowych i Oxoplast planowany był ze względu na konieczność remontu kotła w Wytwórni Gazu Syntezowego, który wiąże się z zamknięciem większości instalacji produkcyjnych zakładu.

Skrócenie postoju było możliwe dzięki dobrej koordynacji zaplanowanych czynności przy otwieraniu reaktora syntezy amoniaku, wyładunku katalizatora i demontażu wnętrza reaktora, podczas których współpracowały jednocześnie trzy różne firmy.

Po zakończeniu postoju przystąpiono do kolejnego uruchamiania poszczególnych instalacji. Obecnie wszystkie instalacje działają prawidłowo.

Jak informuje ZAK, w zakładzie corocznie przeprowadzane remonty planowane, mające na celu przywrócenie użyteczności, funkcjonalności czy sprawności techniczno-ekonomicznej obiektów produkcyjnych. Instalacje w Spółce podlegają systematycznym ocenom stanu technicznego, niejednokrotnie połączonym z regulacją czy usuwaniem drobnych usterek. Taka polityka pozwala na ciągłe czuwanie nad sprawnością instalacji i bezpieczeństwem produkcji.

Podobał się artykuł? Podziel się!