W województwie dolnośląskim, stan zaopatrzenia we wszystkie nawozy określono jako wystarczający, w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany oceniono jako bardzo słaby. Zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc., siarczan potasu oraz amofoskę było średnie, a w pozostałe nawozy określono jako dobry . Na Lubelszczyźnie stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy dalej jest wystarczający, woj. lubuskim z kolei wystąpiły braki nawozów fosforowych - nawozy występują w stopniu wystarczającym. W województwie łódzkim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową (występuje w 65 proc. punktów sprzedaży), polifoskę 8:24:24 (występuje w 75 proc. punktów sprzedaży), oraz polifoskę 6:20:30 (występuje w 75 proc. punktów sprzedaży). Polifoska 4:12:32 występowała w stopniu dostatecznym (w 45 proc. punktów sprzedaży).Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany (w 30 proc. punktów sprzedaży) oraz superfosfat wzbogacony 40 proc. (w 20 proc. punktów sprzedaży) a także siarczan potasu (w 25 proc. punktów sprzedaży). Zaopatrzenie w amofoskę było bardzo słabe - występowała jedynie w 10 proc. punktów sprzedaży.
W województwie małopolskim jako dobry określono stan zaopatrzenia w nawozy azotowe , superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30. Superfosfat wzbogacony 40 proc. i siarczan potasu występowały w stopniu wystarczającym. Polifoska 4:12:32 i amofoska występowały w stopniu słabym. Na Mazowszu stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, fosforowe i wieloskładnikowe jest wystarczający i w miarę potrzeb uzupełniany na bieżąco.

W wielu punktach sprzedaży odnotowano brak zainteresowania superfosfatem pojedynczym granulowanym a także siarczanem potasu. Na Opolszczyźnie stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Nawozy fosforowe - superfosfat pojedynczy granulowany i superfosfat wzbogacony 40 proc. oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występuje na rynku siarczan potasu, w woj. podkarpackim - nie zgłoszono uwag dotyczących braku nawozów w handlu.