W województwie dolnośląskim, stan zaopatrzenia we wszystkie nawozy określono jako wystarczający. W kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany, siarczan potasu oraz amofoskę oceniono jako słaby. Zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc. było średnie. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy określono jako dobry. W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy dalej jest wystarczający, a w lubuskim wystąpiły braki nawozów fosforowych - superfosfatu pojedynczego granulowanego oraz superfosfatu wzbogaconego 40 proc. Pozostałe nawozy występują w stopniu wystarczającym.

W województwie łódzkim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową (występuje w 65 proc.), polifoskę 8:24:24 (występuje w 60 proc.), oraz polifoskę 6:20:30 (występuje w 75 proc.). Polifoska 4:12:32 występowała w stopniu dostatecznym (w 50 proc.).Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany (w 30 proc. punktów sprzedaży) oraz superfosfat wzbogacony 40 proc., (w 15 proc. punktów sprzedaży) a także siarczan potasu (w 25 proc. punktów sprzedaży). Zaopatrzenie w amofoskę było bardzo słabe - występowała jedynie w 10 proc. punktów sprzedaży. W regionie Małopolskim jako dobry określono stan zaopatrzenia saletrę amonową oraz mocznik, superfosfat pojedynczy granulowany, superfosfat wzbogacony 40 proc. oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30. Saletrzak występował w stopniu wystarczającym. Sól potasowa i siarczan potasu oraz polifoska 4:12:32 występowały w stopniu słabym, a amofoska - bardzo słabym. Na Mazowszu stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, fosforowe i wieloskładnikowe jest wystarczający i w miarę potrzeb uzupełniany na bieżąco. W wielu punktach sprzedaży odnotowano brak superfosfatu pojedynczego granulowanego. W wielu punktach sprzedaży odnotowano brak zainteresowania siarczanem potasu ze względu na jego wysoką cenę a co za tym idzie brak siarczanu potasu w ofercie. W województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Nawozy fosforowe - superfosfat pojedynczy granulowany i superfosfat wzbogacony 40 proc. oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występuje na rynku siarczan potasu. Na Podkarpaciu nie zgłoszono uwag dotyczących braku nawozów w handlu.