- Zarząd zdecydowanie negatywnie ocenia zarówno cenę akcji proponowaną w wezwaniu, jak i plany wzywającego względem Puław. Ewentualne przejęcie kontroli nad Puławami przez wzywającego może zagrozić realizacji dotychczasowej strategii rozwoju i negatywnie odbić się na wartości grupy kapitałowej Puławy. Zarząd podziela też zastrzeżenia organizacji związkowych oraz rady pracowników wobec wezwania, między innymi z powodu braku przedstawienia jakichkolwiek zamiarów w kwestii zatrudnienia w grupie kapitałowej Puławy - podały Puławy w komunikacie.

- W związku z powyższym zarząd rekomenduje akcjonariuszom, aby nie składali zapisów na sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie - dodano.

Rothschild Polska w raporcie sporządzonym na prośbę zarządu Puław wyraził opinię, że cena akcji proponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Synthos nie jest dla akcjonariuszy spółki ceną godziwą z finansowego punktu widzenia.

Zarząd Puław podał, że nie widzi podstaw dla faktycznej realizacji zapowiedzianych przez Synthos planów wprowadzenia działań prowadzących do poprawy efektywności spółki, z uwagi na profil działalności wzywającego oraz brak doświadczenia w obszarach, w których działa grupa kapitałowa Puławy.

- W przekonaniu zarządu, wzywający nie przedstawił w wezwaniu skonkretyzowanych planów inwestycyjnych w odniesieniu do Puław, ani też informacji dotyczących konkretnych spodziewanych synergii w obszarze produktowym. Ogólne wskazanie w wezwaniu synergii dotyczących źródeł surowców nie pozwala zarządowi ocenić wpływu tych synergii na wynik finansowy - napisał zarząd w komunikacie.

Zarząd Puław podał też, że wzywający w wezwaniu nie odniósł się do realizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych Puław, jak również nie podał informacji na temat zasad finansowania nabycia akcji i zabezpieczenia tego finansowania, w związku z tym nie można wykluczyć ryzyka, że struktura finansowania może negatywnie wpływać na realizację planów inwestycyjnych Puław, zwłaszcza w przypadku, gdyby koszty tego finansowania obciążyły w przyszłości aktywa Puław.

- Ponadto, zdaniem zarządu, wzywający, wskazując na możliwość zwiększenia ilości oferowanych produktów, transfer specjalistycznej wiedzy i doświadczenia oraz wykorzystania gotowych produktów, akcentuje w wezwaniu przede wszystkim korzyści z ewentualnego nabycia akcji wynikające wyłącznie dla grupy kapitałowej wzywającego - napisano w komunikacie.