Co trzecia badana przez Okręgowe Stacje Chemiczno Rolnicze próbka glebowa posiadała niską (24 proc.) lub bardzo niską ( 9 proc.) zawartość przyswajalnego fosforu w glebie.

Podobne wyniki uzyskano badając gleby pod kątem przyswajalnego magnezu. 11 proc. próbek wykazywała bardzo niską a 19 proc. niską zawartość tego pierwiastka.

Największy deficyt notowano w przypadku potasu. Ponad 40 proc. analizowanych próbek odznaczała się niską (26 proc.) oraz bardzo niską (15 proc.) zawartością przyswajalnych form tego pierwiastka.

Największy udział próbek o niskiej i bardzo niskiej zawartości przyswajalnych form makroelementów zanotowano:

• w przypadku fosforu w województwach: małopolskim (59 proc.) oraz w podkarpackim (51 proc.).
• w przypadku potasu w województwach: mazowieckim (62 proc.), łódzkim (59 proc.), podlaskim (58 proc.) oraz małopolskim (54 proc.).
• w przypadku magnezu w województwach: lubelskie (49 proc.), zachodniopomorskie (38 proc.), pomorskie (35 proc.), mazowieckie (34 proc.).

Natomiast najmniejszy udział próbek wykazujących deficyt podstawowych makroelementów stwierdzono:

• w przypadku fosforu w województwach: kujawsko - pomorskim 21 proc., lubuskim 22 proc. oraz wielkopolskim 24 proc.
• w przypadku potasu w województwach: opolskim (22 proc.), dolnośląskim (24 proc.), warmińsko - mazurskim (27 proc.)
• w przypadku magnezu w województwach: małopolskim (15 proc.), świętokrzyskim (18 proc.), oraz warmińsko - mazurskim (19 proc.).


W prawidłowym nawożeniu rolnik powinien dążyć do tego by przed siewem roślin gleba miała co najmniej średnią zasobność w makroelementy i taką przynajmniej wartość utrzymywać należy w płodozmianie. W przeciwnym wypadku trudno będzie uzyskać zadawalające efekty w postaci stosowania bieżącego nawożenia a same rośliny mogą w pewnych fazach rozwojowych i przy splocie odpowiednich warunków wykazywać wyraźne objawy niedoborów danych pierwiastków.

Przedstawione powyżej wyniki pochodzą z najnowszego raportu opublikowanego przez GUS - Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2012/2013.

Z kolei wyniki zawartości przyswajalnych form makroelementów opracowano na podstawie 1592200 próbek oddanych do badań do Okręgowych Stacji Chemiczno Rolniczych przebadanych z powierzchni 3742,516 tys. ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!