Jak radzą przedstawiciele spółki każdy sezon wegetacyjny na polu powinien być rozpoczęty analizą gleby. Dlatego należy pobrać próby glebowe i dopiero w oparciu o wyniki analizy wykonane w wyspecjalizowanych laboratoriach ustalić potrzebną wysokość dawek nawozowych.


Pobieranie próbek gleby można przeprowadzić dwoma sposobami, a wiec laską Egnera lub za pomocą szpadla, albo zlecić wyspecjalizowanej firmie, wykorzystującej system GPS i mechaniczne wiertła.

W obu przypadkach obowiązują te same zasady, które podaje KSC:
- próba ogólna powinna składać się z 15-20 próbek pojedynczych,
- pojedyncze próbki powinny zostać pobrane z wierzchniej warstwy gleby 25 - 30 cm,
- równomiernie z całej powierzchni pola,
- próba ogólna (wymieszane w pojemniku próbki pojedyncze) o wadze 0,5 kg zapakowana do woreczka lub pudełka wystarczy do określenia wszystkich parametrów.

Jak przypominają doradcy podstawowy zakres analizy glebowej obejmuje określenie poziomu pH, zawartości fosforu, potasu i magnezu. Można też zlecić wykonanie analizy na zawartość mikroelementów.

Podobał się artykuł? Podziel się!