Do 12. liścia kukurydza intensywnie się rozwija i ustala się liczba rzędów w kolbie oraz ziarniaków w rzędzie. Jest to moment, w którym kukurydza jest wrażliwa na niedobory azotu, potasu oraz wody. Niedostateczna ilość składników może prowadzić do zmniejszenia liczby płonnych kwiatków w kolbie.

Dokarmianie dolistne kukurydzy w fazie początku ukazywania się wiechy ma na celu stymulowanie rośliny do budowania przez nią biomasy i ma zmniejszyć redukcję powstałych zawiązków plonotwórczych. Jest to ostatni moment (do fazy 9-10. liści) na przeprowadzenie zabiegu z możliwością wykorzystania tradycyjnego sprzętu. Nie ma możliwości przeprowadzenie zabiegu dolistnego dokarmianie kukurydzy tradycyjnym sprzętem w późniejszym terminie - rośliny będą zbyt wysokie, by wjechać w plantacje z opryskiwaczem.

Kukurydzę dokarmia się makroelementami (uzupełniająco) i mikroelementami. Przy czym dokarmianie w tej fazie azotem nie przełoży się już na wielkość plonu. Kukurydza powinna być zaopatrzona w azot do fazy 6. liścia. Chcąc nawieźć kukurydzę 7 proc. roztworem mocznika lub saletrą amonową, trzeba dysponować wężami wleczonymi. Nawóz rozlany na glebę uchroni rośliny przed poparzeniem.

Zaobserwowanie objawów niedoborów składników będzie świadczyło o słabym odżywieniu roślin, co odbije się na wielkości i jakości uzyskanego plonu. Zdarza się, że niedobór składnika trudno jest bezpośrednio określić, a czasem jego braki ujawniają się w momencie, gdy rośliny kukurydzy są zbyt wysokie na przeprowadzenie oprysku tradycyjnym sprzętem, dlatego zabiegu nie należy odkładać.

>>> Obecnie kukurydza jest w fazie intensywnego wzrostu. Przeczytaj czy zdąży nadrobić zaległości?

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: nawożenie kukurydzy

Podobał się artykuł? Podziel się!