Ceny czystego składnika obliczono, odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika, np. superfosfat potrójny granulowany 46 proc. kosztuje 139 zł/dt, a więc 46 kg fosforu znajdującego się w decytonie tego nawozu kosztuje 139 zł. Stąd cena 1 kg fosforu wynosi 3,02 zł.

W nawozach fosforowych czysty składnik był tańszy w superfosfacie wzbogaconym niż w pojedynczym granulowanym, jednak obliczenia przeprowadzono na niepełnych danych.

Podobnie dla nawozów potasowych - nie wszystkie punkty skupu prowadzą sprzedaż siarczanu potasu, dlatego brakuje części informacji. Z posiadanych danych można wyliczyć, że potas jest znacznie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu.

W nawozach wieloskładnikowych, jako czysty składnik potraktowano azot, potas i fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w przyjętych do analizy nawozach: polifoskach i amofosce nie wykazywały jednoznacznych prawidłowości. Najniżej ceny tych składników kształtowały się w polifosce 6:20:30, natomiast najwyżej - w polifosce 4:12:30.

Podobał się artykuł? Podziel się!