Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Marek Kapłucha jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 r. związany z Grupą Azoty Puławy (członek zarządu). Wcześniej pracował m.in. na stanowisku dyrektora sprzedaży Kraft Foods. Od czerwca 2011 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Agrochem" sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, a od czerwca 2013 r. vice-president of Fertilizers Europe (stowarzyszenie europejskich producentów nawozów).

Marian Rybak ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Lublinie, Instytut Technologii i Eksploatacji Maszyn, specjalność Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn. Od 2008 r. jest członkiem zarządu Grupy Azoty Puławy S.A. Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu uchwałą Rady Nadzorczej. Wcześniej m.in. zastępca kierownika Zakładu Utrzymania Ruchu w Zakładach Azotowych PUŁAWY S.A. Od czerwca 2011 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki GZNF „Fosfory".