Zmiany w nawożeniu na terenach tzw. szczególnie narażonych (OSN) wynikają z wprowadzenia zasad dyrektywy azotanowej – wyjaśnienie we wcześniejszym artykule. Do polskich przepisów ma je wprowadzić „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Obecnie trwają nad nim prace, dlatego jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany.

Dotarliśmy do projektu programu z 12 maja 2015 r., który zakładał jeszcze, że obszar całej Polski będzie OSN. Te dane jednak najpewniej nie będą obowiązywać, bo tak jak obecnie będą wyznaczone tylko obszary kraju, ale większe niż dotychczas (obecnie OSN zajmuje u nas 4,46 proc. powierzchni Polski). Trzeba jednak zaznaczyć, że informacje te są nieoficjalne.

Na razie przedstawimy założenia programu. Niedawno podaliśmy okresy nawożenia, teraz maksymalne dawki nawozów azotowych upraw rolniczych (w następnych artykułach opiszemy maksymalne dawki dla upraw ogrodniczych, czy zasady przechowywania nawozów).

Poniżej prezentujemy maksymalne dawki nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym N w kg/ha (ze wszystkich źródeł) na podstawie projektu „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” z 12 maja 2014 r. nad którym cały czas trwają jeszcze prace. Powinny one według założeń wejść w życie 1 marca 2017 r.:

Zboża:
Pszenica ozima – 200
Pszenica jara - 160
Jęczmień – 140
Żyto – 120
Owies - 120
Kukurydza na ziarno – 240
Pszenżyto – 180
Mieszanki zbożowe - 100
Mieszanki zbożowe na ziarno – 140

Okopowe:
Ziemniaki wczesne – 100
Ziemniaki późne – 250
Buraki cukrowe – 180
Buraki pastewne – 200
Marchew pastewna – 150
Brukiew – 180
Rzepa – 120

Oleiste:
Rzepak – 240
Inne oleiste – 160
Rzepik – 200
Słonecznik – 100
Gorczyca – 120
Rzodkiew oleista – 120
Perko – 140

Strączkowe:
Groch (peluszka) – 30
Bobik – 30
Łubin – 0
Bób – 60
Wyka – 20
Seradela – 30
Soja – 100
Lędźwian – 60
Fasola – 60
Fasolka szparagowa – 60
Soczewica – 20