Ze składu rady nadzorczej IX kadencji odwołani zostali: przewodnicząca rady - Monika Kacprzyk – Wojdyga oraz członkowie: Marek Mroczkowski, Jacek Obłękowski i Ryszard Trepczyński.

Z kolei w jej skład IX kadencji powołano: Przemysława Lisa na przewodniczącego oraz na członków rady nadzorczej takie osoby jak: Maciej Baranowski, Tomasz Karusewicz, Bartłomiej Litwińczuk.

W obecnym składzie rady nadzorczej pozostali wybrani poprzednio: Artur Kucharski oraz członkowie wybrani z ramienia pracowników: Robert Kapka, Tomasz Klikowicz i Zbigniew Paprocki.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!