- To się zawiera w trzech grupach zadań. Jednym z nich jest rozwój inteligentny, czyli rozwój gospodarki oparty na wiedzy i innowacji. To zagadnienie jest też niesłychanie ważne jeżeli chodzi o współpracę między biznesem a nauką. Wszyscy o tym mówią, że np. wsparcie sektora nauki przez przemysł jest niewystarczający w naszym kraju. Może się to zmieni, bo słyszałem, że minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudrycka powiedziała ostatnio, że od 2014 roku firmy będą przekazywały 1 proc. z podatku CIT na naukę. Jest to duże wyzwanie, oby to zrobiła - podkreślał prof. Igras. W ten sposób naukowcy mieliby więcej pieniędzy i lepiej współdziałaliby z firmami w kontekście wypracowania innowacyjnych rozwiązań również w wypadku nawozów.


Rozwój zrównoważony jest to też zagadnienie kontrowersyjne, ale nie powinno prowadzić do rozwarstwienia społecznego. Trzeba bowiem dbać o to, aby społeczeństwo było jak najbardziej spójne społecznie, terytorialnie korzystało z wszelkich dóbr. - Dlaczego jest to istotne, bo te rozruchy, które odbywały się teraz w Afryce, były w bardzo dużej mierze powodowane zaburzeniami na rynku żywnościowym. O tym się nie mówi, ale podstawa tych wszystkich zmian tam właśnie leżała - dodał prof. Janusz Igras.


Nawożenie i przemysł nawozowy to jeden z aspektów tego zróżnicowania, jako kluczowego przemysłu dla zapewnienia zarówno bezpieczeństwa żywnościowego, jak i dla uniknięcia pewnych zagrożeń środowiskowych.

- Środowiskowe aspekty nawożenia roślin to bardzo ważne zagadnienie, może bardzo istotnie wpłynąć na poziom zużycia nie tylko nawozów, ale wszystkich środków produkcji do produkcji rolnej nie tylko w Polsce, ale też w Europie - dodał Igras.

Rolnictwo zrównoważone to przyszłość następnych pokoleń, aby mogły one korzystać z zasobów ziemi, wody i powietrza, ale też ze wszystkich zasobów ekonomicznych. - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało opracowanie pt. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie do 2020 r. - jest w nim zawarta zarówno diagnoza sytuacji tzn. ocena ekonomiczna, społeczna, ale też odnośnie zasobów rolnych. Są tam podane wszystkie czynniki związane np. ze środowiskowymi uwarunkowaniami. Są też podane cele, które powinny być spełnione, aby to rolnictwo w Polsce rozwijało się w sposób zrównoważony - wymieniał Janusz Igras.