- Akumulacja kosztów restrukturyzacji jest już za nami, czas na efekty. W pierwszym kwartale 2012 roku znacząco poprawiliśmy wszystkie podstawowe wyniki finansowe, zarówno w ujęciu rok do roku jak i w porównaniu do poprzedniego kwartału - mówi Ryszard Kunicki, Prezes Zarządu Ciech. - To nie oznacza, że zakończyliśmy restrukturyzację, będziemy ją konsekwentnie kontynuować, szczególnie w Dywizji Organika. Celem jest długoterminowy stabilny wzrost wartości Grupy Ciech - dodaje.

Wynik EBITDA w I kwartale 2012 roku wyniósł 134 mln zł w porównaniu do 97 mln zł przed rokiem i 74 mln zł kwartał wcześniej. Na poziomie operacyjnym zysk Grupy przekroczył 72 mln zł wobec 42 mln zł w pierwszym kwartale i 16 mln zł w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Zysk netto wzrósł dwuipółkrotnie do 10 mln zł w porównaniu do 4 mln zł przed rokiem i 10 mln zł straty kwartał wcześniej. O 4,5 proc. do 1,17 mld zł zwiększyły się również skonsolidowane przychody ze sprzedaży, m.in. dzięki wzrostowi cen sody kalcynowanej na rynkach europejskich oraz utrzymującym się wysokim notowaniom siarki. Poprawę wyników osiągnięto mimo sprzedaży gdańskich Fosforów, które w ubiegłym roku wniosły do wyników Grupy 7,4 mln zł na poziomie operacyjnym, 2,8 mln zł do zysku netto oraz blisko 80,8 mln zł do przychodów.

Na poprawę wyników operacyjnych korzystny wpływ miał wzrost marży EBIDTA oraz wolumenów sprzedaży sody. Sprzyjały również wzrosty cen głównych produktów Dywizji Organika (TDI, żywice), szczególnie w porównaniu do IV kwartału 2011 roku. Głównym czynnikiem negatywnie wpływającym na wyniki pierwszego kwartału były rosnące ceny surowców i energii. Grupa Ciech minimalizuje wzrosty związanych z tym kosztów poprzez centralizację zakupów.

Podobał się artykuł? Podziel się!