16 czerwca odbyły się coroczne Strzeleckie „Dni Pola” zorganizowane przez Hodowlę Roślin Strzelce – Grupa IHAR i koncern chemiczny BASF. W tym roku organizatorzy przygotowali dla zwiedzających wyjątkową kolekcję odmian. Została ona skomponowana z większości odmian, które zostały wyhodowane w HR Strzelce i zakładach ją tworzących.

Na poletkach demonstracyjnych nie zabrakło także najnowszych osiągnięć spółki. Wśród nich należy wymienić:

Rzepak ozimy

Metys – odmiana populacyjna o dobrym potencjale plonowania. Odmiana o wysokiej zawartości tłuszczu i niskie zawartości glukozynolanów. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością. Odmiana średnio wczesna szybko i równomiernie dojrzewająca. Odporna na wyleganie i dość dobrze tolerująca słabsze stanowiska. Odznacza się dobrą odpornością na choroby: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa oraz czerń krzyżowych.

Marcelo – odmiana populacyjna o bardzo dobrych zdolnościach adaptacyjnych i wysokim potencjale plonowania. Odznacza się wysoką zawartością tłuszczu w nasionach i dość niską zawartością glukozynolanów. Odmiana wcześnie zakwitająca i dojrzewająca. Rośliny odporne na wyleganie oraz choroby grzybowe.

Pszenica ozima

Pokusa – odmiana jakościowa (klasa A) o wysokim potencjale plonowanie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. Mrozodporność – średnia. Wysoka zawartość białka oraz glutenu. MTZ – powyżej średniej. Rośliny o przeciętnej wysokości dość odporne na wyleganie. Toleruję lekko kwaśne stanowiska i opóźniony termin siewu. Odporność na mącznika prawdziwego, rdze brunatną, brunatną plamistość liści , spetoriozę liści i plew w okolicy średniej. Odmiana wyróżnia się podwyższoną odpornością na rdzę żółtą oraz fuzariozę kłosów.

Pszenżyto ozime

Trefl  – odmiana o wysokim potencjale plonowania i dobrej zimotrwałości. Odznacza się dużą tolerancją na zakwaszenie gleby. Odmian wcześnie kłosząca się i dojrzewająca. Zawartość białka w zianie powyżej średniej. Rośliny o wysokości ok. 117 cm o przeciętnej odporności na wyleganie. Ziarno duże i wyrównane. Odmiana o wysokiej odporności na rdzę brunatną i źdźbłową, mączniaka i rynchosporiozę. Odznacza się także podwyższoną odpornością na porastanie ziarna w kłosie.