Obecnie zarejestrowanych jest 11 preparatów chwastobójczych dozwolonych do stosowania w soi, prowadzone są badania rejestrowe z kolejnymi herbicydami. W związku z tym należy się wkrótce spodziewać kolejnych pozycji na liście.

Względem sezonu 2015, sezon 2016 zaowocował uzyskaniem wielu ciekawych rozszerzeń rejestracyjnych. Nadal wszystkie preparaty posiadają rejestracje w kontekście upraw małoobszarowych.

Od około dwóch lat lub roku w soi można stosować Sencor Liquid 600 SC (metrybuzyna), Boxer 800 EC (prosulfokarb) oraz Afalon Dyspersyjny 450 SC (linuron).

Z kolei rok 2016 zaowocował pojawieniem się na liście takich preparatów jak: Corum 502,4 SL (bentazon, imazamoks) , Plateen 41,5 WG (flufenacet, metrybuzyna), Proman 500 SC (metobromuron), Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina).

Co szczególnie cieszy, pojawiły się także herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych. Obecnie w soi można stosować: Dual Gold 960 EC (metolachlor-S), Focus Ultra 100 EC (cykloksydym), Fusilade Forte 150 EC (fluazyfop-P butylu), Trivko (fluazyfop-P butylu).

To nie wszystkie zmiany jakie zarejestrowaliśmy w tej uprawie. Z uwagi na rosnący areał uprawy soi w Polsce, zagrożenie ze strony szkodników może rosnąć. W związku z tym producenci środków ochrony roślin już wyprzedzili potrzebę zarejestrowanie pierwszych insektycydów w soi. W roku 2016 pozwolenia do stosowania w soi uzyskały następujące preparaty: Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP. Wszystkie oparte na tej samej substancji czynnej: acetamipryd

Podobał się artykuł? Podziel się!