Wraz ze Strategicznym Partnerem Jubileuszu, United Nations Global Compact Poland, firma pokazuje jak przemysł chemiczny może wspierać wdrażanie celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.

Wszystko zaczęło się w 1992 roku, od formalnego utworzenia spółki BASF Polska. Jak podaje koncern dzięki strategii biznesowej, dostosowanej do potrzeb polskiego rynku oraz rozwiązaniom dostarczanym niemal do wszystkich branż polskiego przemysłu, już w 2010 roku firma osiągnęła 500 mln euro obrotu. Dziś zatrudnia blisko 800 pracowników, a wartość jej sprzedaży za 2016 rok wyniosła 778 mln euro. BASF Polska rozwija jednocześnie działania skierowane do społeczeństwa, realizując strategię edukacyjną firmy. W latach 2010 – 2016 stworzyła sieć laboratoriów i pracowni chemicznych dla dzieci i młodzieży.

- W ciągu ostatnich 25 lat firma BASF Polska rozwinęła zarówno innowacyjne, dopasowane do polskiego rynku portfolio produktowe, jak również takie modele współpracy biznesowej, dzięki którym stała się Partnerem dla niemal wszystkich branż przemysłu w Polsce. Dziś BASF Polska jest zespołem zaangażowanych Pracowników, dumnych z dotychczasowych osiągnięć. Nie byłoby to możliwe bez naszych klientów i partnerów biznesowych. Jubileusz 25-lecia to okazja, aby podziękować im za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Nasze sukcesy dają nam siłę i motywację do dalszego działania. Chcemy wspólnie patrzeć w przyszłość i razem poszukiwać odpowiedzi na wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze- powiedział Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.

Zgodnie ze strategią BASF – „Tworzymy chemię dla Zrównoważonego Rozwoju“ – firma rozwija i wdraża na polskim rynku rozwiązania i technologie, których zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z powyższą koncepcją, działalność biznesowa powinna równoważyć trzy aspekty: dbałość o wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Tym samym strategia BASF pozostaje w pełni spójna z międzynarodowymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, które wyznaczają nowy kierunek działania państw do roku 2030. Ramy tych działań określa przede wszystkim koncepcja „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – 2030” przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ. Stanowi ona podstawę dla globalnego wdrażania nowej wizji rozwoju gospodarczo-społecznego.