6 lutego odbywa się przedsesyjne spotkanie VI Ogólnopolskie Seminarium Nematologów, a także posiedzenie komitetu Ochrony Roślin PAN i konferencja pt. „Biologiczne metody w integrowanej ochronie roślin".

Właściwa sesja naukowa trwa od 7 do 8 lutego. Tematem poruszanym przez naukowców będą m.in. zasady integrowanej ochrony roślin, która już za chwilę, bo z początkiem roku 2014 będzie obowiązywać wszystkich rolników. Ten temat będzie przewijała się przez całe spotkanie.

Ale to nie jedyne tematy poruszane w Poznaniu, pojawią się też nowe przepisy prawne w ochronie roślin, obniżone dawki herbicydów - korzyści czy zagrożenia, przepływ genów w doświadczeniach nad koegzystencją kukurydzy MON810, porównanie kosztów i skutków środowiskowych ochrony roślin w różnych płodozmianach w intensywnej produkcji towarowej i wiele innych.

Intencją organizatorów jest, aby tradycyjnie Sesja stała się przeglądem dorobku polskiej nauki i praktyki ochrony roślin w ostatnich latach.

Podobał się artykuł? Podziel się!