Przyczyną wylegania zbóż są najczęściej: zbyt duża obsada roślin, wysokie nawożenie azotem, niskie zaopatrzenie roślin w potas. Do wylegania roślin przyczynia się także porażenie chorobami podstawy źdźbła, uprawa odmian mało odpornych na wyleganie oraz niekorzystne warunki atmosferyczne w czasie wegetacji, a więc intensywne opady deszczu w połączeniu z bardzo silnym wiatrem.

By zminimalizować zagrożenie wyleganiem do siewu, można wykorzystywać odmiany któtkosłome, jednak uzyskuje się z nich niższe plony niż z odmian o tradycyjnej długości słomy. Nie chcąc zatem ryzykować wylegania zbóż z tradycyjną długością słomy, zwłaszcza w plantacjach intensywnie nawożonych, do regulacji wysokości roślin można zastosować preparaty wpływające na wzrost roślin. Ich aplikacja jest szczególnie wskazana względem odmian mieszańcowych zbóż, które wytwarzają duże kłosy, wypełnione ciężkim ziarnem. Taka roślina bez zastosowania regulatora wzrostu nie jest w stanie utrzymać plonu i wylega.

Zwrócić uwagę trzeba szczególnie na pszenicę, która ma największe znaczenie gospodarcze w naszym kraju i w ogólnej powierzchni zbóż uprawia się jej najwięcej. W niektórych przypadkach jest szczególnie narażona na wyleganie i dlatego wskazane jest stosowanie regulatorów. Zabieg regulacji powinien być wykonany przy uprawach intensywnych, zwłaszcza odmian ozimych pszenicy charakteryzujących się wyższą podatnością na wyleganie, a także w rejonach z większym nasileniem chorób podstawy źdźbła, szczególnie łamliwości oraz tam, gdzie notuje się częste wyleganie zbóż.

WŁAŚCIWY MOMENT STOSOWANIA

W zbożach regulator wzrostu należy zastosować, gdy są w fazie pierwszego kolanka. Prawidłowo wykonany zabieg w tej fazie usztywnia źdźbło, dolne międzywęźla są krótsze i szybciej drewnieją, zmniejsza się także podatność roślin na choroby podsuszkowe. Jak uchwycić właściwy moment do przeprowadzenia zabiegu? Najlepiej wziąć 5-6 roślin i rozciąć wzdłużnie ostrym nożem źdźbła. Faza pierwszego kolanka (BBCH 31) jest w momencie, gdy pierwsze kolanko jest co najmniej 1 cm powyżej węzła krzewienia.