Nasilenie występowania skrzypionek zbożowych na plantacjach zbóż jest zróżnicowane w poszczególnych regionach kraju. W Polsce występują dwa gatunki skrzypionek należących do rodziny stonkowatych: skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek. Do niedawna liczebność skrzypionek była bardzo mała, co nie powodowało większych szkód gospodarczych, dopiero w ostatnich latach nasilenie występowania wzrosło na terenie całej Polski.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że w rejonie Polski środkowej i północnej dominującym gatunkiem jest skrzypionka zbożowa, mniej licznie występuje skrzypionka błękitek. Natomiast w rejonie Polski południowo-wschodniej przeważa skrzypionka błękitek. W rejonach, gdzie dominuje skrzypionka zbożowa, pojaw chrząszczy skrzypionki błękitek jest mniej liczny i późniejszy o dwa-trzy tygodnie.

Skrzypionki występują na terenie całej Polski, lecz największe uszkodzenia liści stwierdzane są na południu kraju. Larwy niszczą głównie zboża jare. Uprawy ozime uszkadzane są w mniejszym stopniu. Samice najliczniej składają jaja na plantacjach intensywnie nawożonych i prawidłowo ochronionych przed chorobami grzybowymi.

"ŚLIMAKI" NA LIŚCIACH

Chrząszcze obydwu gatunków mają wydłużony pokrój ciała, różnią się jednak wyglądem. Zasadnicze różnice w biologii obu gatunków dotyczą miejsca przepoczwarczenia się larw.

Chrząszcze skrzypionki zbożowej są długości 5-6 mm i mają pokrywy skrzydeł z podłużnie, lekko punktowanymi dołkami o barwie niebieskozielonej, z metalicznym połyskiem. Przedplecze i nogi mają czerwonordzawe, a stopy czarne. Przepoczwarczenie larw następuje w kokonach w glebie.

Chrząszcze skrzypionki błękitek są nieco mniejsze, osiągają 4-5 mm długości o ciemnogranatowej barwie pokryw skrzydłowych. Przedplecze i nogi mają czarne.

Przepoczwarczenie larw następuje w widocznych, piankowatych, białawych kokonach umieszczonych na różnych częściach roślin, pochwach liściowych, górnej powierzchni liści, kłosach, rzadziej na dokłosiu lub źdźble poniżej liścia flagowego.

Jaja - wielkości ok. 1 mm są kształtu walcowatego, na obu końcach tępo zaokrąglone, w kolorze miodowożółtym. Samica składa jaja najczęściej pojedynczo lub w złożach po dwie, trzy sztuki wzdłuż nerwów liści w pobliżu ich nasady lub na środku blaszki liściowej głównie po zewnętrznej stronie.