Głównym składnikiem pestycydów jest zawarta w nich substancja aktywna, jednak nigdy nie występuje ona w czystej formie chemicznej. Substancja ta nie poddana procesom technologicznym charakteryzuje się niewielką rozpuszczalnością w wodzie, gorszym przenikaniem do komórek roślinnych, jest bardzo podatna na niekorzystne warunki pogodowe jak np. zmywanie przez deszcz lub intensywne promieniowanie słoneczne, a także może utracić swoje właściwości w trakcie magazynowania. Dlatego środki ochrony roślin podobnie jak leki i kosmetyki poddawane są procesom formułowania w wyniku czego otrzymujemy odpowiednią formulację zawartą w produkcie handlowym. Zawiera ona zarówno odpowiednią formę chemiczną substancji aktywnej (np. sole, estry) jak i szereg substancji dodatkowych. Formulacja preparatu może występować w formie stałej lub płynnej, często na rynku dostępne są dwie formy tej samej substancji aktywnej. Najważniejsze formulacje występujące na Polskim rynku:

Formulacje stałe
WP - proszki do sporządzania zawiesiny wodnej, koncentracja substancji aktywnej wynosi od 50 do 80 % substancji aktywnej, mogą zawierać w swoim składzie adiuwanty w formie stałej.
Formulacje te mocno się pylą i wymagają ciągłego mieszania po wsypaniu do zbiornika.
WG - granule do sporządzania zawiesiny wodnej, sformułowane w postaci granulek, zawierają od 20 do 90 % substancji aktywnej, w ich składzie mogą występować adiuwanty.